Kanał Rss
Content
Bratislava zverejnila interaktívny rozpočet
27 marec 2017

pieniądze2Po pozitívnych minuloročných skúsenostiach pre obyvateľov pripravilo hlavné mesto aj tento rok interaktívny rozpočet, prostredníctvom ktorého môžu spoznať príjmy i výdavky samosprávy. Prehľadná infografika jednoduchým spôsobom zobrazuje toky financií mesta.

- Je to ideálny spôsob, ako priblížiť rozpočet Bratislavčanom, poukázať na rezervy financovania a samotné kompetencie mesta – uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. – Z prehľadu rozpočtu zároveň vyplýva, že financovanie hlavného mesta nie je nastavené systémovo a Bratislava je financovaná rovnako ako ktorákoľvek iná obec na Slovensku. To sa musí zmeniť a budem presadzovať, aby sa financovanie nášho mesta nastavilo spravodlivejšie – dodal primátor.

Hlavné mesto má v tomto roku plánované príjmy vo výške 343,3 milióna eur, výdavky sú na úrovni 338,3 milióna eur.