Kanał Rss
Content
Eurofondy na odborné vzdelávanie
21 február 2017

euroŽupní poslanci na svojom minulotýždňovom pracovnom zasadnutí schválili predloženie žiadostí o eurofondy pri rekonštrukcii štyroch župných Centier odborného vzdelávania a prípravy. Celkový rozpočet je viac ako 13 mil. eur a spolufinancovanie župy bude na úrovni piatich percent.

„Dôležitou úlohou projektov je podporiť materiálno-technické zázemie pre zabezpečenie celoživotného vzdelávania a rekvalifikačných kurzov, v spolupráci so zamestnávateľmi pripravovať učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej prípravy a preškoľovať ich na nové technológie. Koncom februára podá župa na ministerstvo pôdohospodárstva žiadosti o európske prostriedky a našou snahou je, aby sa dnešní ôsmaci už učili v nových centrách. Rátame teda s ich spustením v školskom roku 2018/2019,” vyjadril sa bratislavský župan Pavol Frešo.