Kanał Rss
Content
Nový plán Kamenného námestia
14 február 2017

kamenne namestieMesto sa rozhodlo v spolupráci s neziskovou organizáciou – Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) pristúpiť k národnému projektu participácie, ktorého cieľom je zapojiť do diskusie o budúcej podobe námestia všetkých zainteresovaných. Projekt by sa mal rozbehnúť v apríli 2017 a trvať 18 mesiacov.

„Projekt dodá analytický materiál, na základe ktorého bude mesto môcť vyhlásiť architektonickú súťaž, ktorej zadanie bude obsahovať žiadané využitie verejného priestoru,“ ozrejmil riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Ctibor Košťál. Požiadavky zúčastnených spracuje expertný tím, ktorí ich zozbiera, spíše a vyhodnotí. O budúcej podobe Kamenného námestia sa diskutuje už viac ako desať rokov, ale zatiaľ ostáva všetko po starom.

(zdroj: sme.sk)