Kanał Rss
Content
Online tlmočník pre nepočujúcich
15 február 2017

głuchyMestský úrad bratislavskej Dúbravky zaviedol pre nepočujúcich služby online tlmočníka. Bezplatnú službu, která funguje cez Skype, možno využiť v pondelok, stredu a piatok v čase od 8.00 do 20.00 h. O možnosti pre občanov so sluchovým postihnutím informuje web mestskej časti.

Používatelia na spojenie s tlmočníkom potrebujú počítač, tablet alebo smartfón s webkamerou. Je možno ho využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Platforma online pomoci pod názvom Online tlmočník vznikla v roku 2015 ako jedna z cielených aktivít Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý už 14 rokov pomáha nepočujúcim riešiť a skvalitňovať ich každodenné výzvy.