Kanał Rss
Content
Pamäť mesta Bratislavy
16 február 2017

bratyslawaUniverzita Komenského, Archív Pamiatkového úradu SR, Archív mesta Bratislavy a súkromní zberatelia spolupracujú na projekte Pamäť mesta Bratislavy. Sprístupní on odborníkom aj laikom dejiny mesta v elektronickej podobe.

Portál PamMap, ktorý už funguje v testovacej prevádzke, má priniesť odborné texty s najstaršími hmotnými nálezmi ako sú staré písomnosti, novšími obrazovými materiálmi typu pohľadníc a fotografií a najnovšími audio a videospomienkami pamätníkov za nedávne desaťročia. Portál vznikol ako vedľajší produkt, keď univerzita pripravovala 5-zväzkové dejiny Bratislavy.

Spolupracovníci a dobrovoľníci zatiaľ zdigitalizovali vyše 100-tisíc pamäťových jednotiek, ktoré sa budú postupne pridávať na portál.

„PamMap je nielen jedinečným príkladom prepojenia našej univerzity a našich vedcov s dejinami Bratislavy, ale je aj unikátnou virtuálnou bránou k histórii mesta v rámci celej Európy. Verím, že sa stane živým miestom stretnutí záujemcov o historickú mapu Bratislavy z radov odbornej i laickej verejnosti, ktoré budeme môcť obohacovať o prípadné ďalšie vzácne poznatky, diela a informácie. Ráčte vstúpiť,“ pozýva rektor univerzity prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

(zdroj: hnonline.sk)